Akční slevy

naše cena 2 190 Kč (83 EUR)
do košíku:
naše cena 1 990 Kč (75 EUR)
do košíku:
naše cena 2 190 Kč (83 EUR)
do košíku:

Kontakty

V-MAXX Česká Republika
Staroměstské náměstí 89
293 01 Mladá Boleslav
tel: 775 69 42 69
info@v-maxx.cz

Anketa

Vaše spokojenost s produkty V-MAXX

Super Super 48% Výborné - zvlášť za ty peníze !! Výborné - zvlášť za ty peníze !! 29% Dobré Dobré 12% Nic moc Nic moc 11%

Obchodní podmínky

Platební podmínky

Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží uvedené v objednávce. Kupující se zavazuje zboží odebrat a zaplatit sjednanou kupní cenu, kterou je povinen zaplatit dle dohodnutých podmínek. Právo na zaplacení kupní ceny vzniká prodávajícímu dnem splnění závazku, a to i v případě částečného plnění. Kupující zaplatí kupní cenu ve lhůtě splatnosti na základě faktury vystavené prodávajícím. Rozhodným okamžikem pro fakturaci zboží je dodání zboží . Zboží zůstává majetkem firmy V-MAXX až do úplného zaplacení fakturované částky. Převzetím zboží odběratel potvrzuje, že souhlasí s uvedenými ustanoveními.

Dodací podmínky

Prodávající dodá kupujícímu zboží během dohodnuté lhůty .Při přebírání zásilky musí kupující nebo jeho pověřený zástupce potvrdit převzetí zboží uvedením svého jména a podpisem. Rozvoz zboží pro nás zajišťuje kurýrní služba GLS - www.gls-czech.com - PŘEPRAVNÉ JE ZDARMA ! ! !
Prodávající dle dohody s kupujícím zajistí dodávku zboží na sjednané místo určení. Při převzetí zásilky zboží doporučujeme zkontrolovat kompletnost zásilky nebo její případné mechanické poškození. Pokud bude zboží poškozené přepravou, je nutné sepsat škodový protokol s kurýrem přepravní služby. Pokud bude zásilka nekompletní nebo obsahuje jiné, než objednané zboží, kontaktujte nás.

Dodací lhůty

Pokud je zboží skladem, doručení je do 48 hodin od přijeté objednávky. V ostatních případech zboží doručujeme do jednoho týdne až 10 dní. Zboží se pravidelně sváží každý týden v pátek od holandského výrobce, doručení je vždy začátkem následujícího týdne. Pokud by měla být dodací doba delší, budeme Vás informovat.

Záruční podmínky

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku 24 měsíců na dodané zboží. Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady nebo vady vzniklé při výrobě. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nesprávnou manipulací.

Reklamace

Reklamaci na zboží v záruční době uplatní kupující u prodávajícího jakýmkoliv způsobem - písemně, telefonicky, emailem, faxem, osobní návštěvou. (pokud nám budete reklamované zboží zasílat poštu či přepravní společností - nezasílejte na dobírku, zboží nebude převzato !!!) Na základě popisu závady a případné telefonické konzultace rozhodne prodávající o způsobu řešení reklamace. Místem řešení reklamace je sídlo prodávajícího. V případě, že kupující bude požadovat řešení reklamace formou opravy, má prodávající právo ho přesměrovat na servisního partnera příslušného výrobce. V případě zjištění rozporu s kupní smlouvou, informujte nás o této skutečnosti co nejdříve.

Odstoupení od smlouvy do 14dnů

spotřebitel má právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění

Závěrečná ustanovení a ostatní ujednání

Fakturované zboží lze v případě nutnosti bezplatně vyměnit za jiný titul v téže hodnotě.
Tyto všeobecné platební, dodací a záruční podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

IČO: 137 34 571